ecoedicio2010La Fundació participa en el Grup d'Ecoedició, que enguany ha realitzat quatre tallers dedicats al paper, als acabats editorials, a les ecoetiquetes i als riscos tòxics associats al paper i la impressió.

El passat 9 de juny es va celebrar la sessió plenària del Parlament de l'Ecoedició, que va aplegar fabricants de paper, impressors, editors, dissenyadors, autors, responsables d'edicions i diferents experts per aconseguir una etiqueta de qualitat ambiental que reculli clarament el aspectes innovadors que comporta l'ecoedició, tant pel que fa a la seva excel·lència com a la reducció del seu impacte. Aquesta institució, dirigida pel Grup d'Ecoedició de Barcelona, pretén una posada en comú anual de tots els esforços per incloure la qualitat ambiental en el procés d'edició.

L'etiqueta aprovada al Parlament, permetrà iniciar un procés de converses per la seva formulació com una ecoetiqueta pública de regulació concertada entre l'administració i tots els implicats, en el marc europeu de l'ecolabel.

Ecoedició i el Dia Internacional Lliure de Bosses

"El parlament va adoptar dues resolucions de suport al Dia Internacional contra les Bosses de plàstic, que tindrà lloc el 3 de juliol, i una altra instant a no comprar paper obtingut de la destrucció de les selves tropicals de Indonèsia que a preus rebentats s’ofereix a la indústria editorial catalana."

Més informació

El Parlament de l’Ecoedició va aprovar una moció de suport a aquest dia d’acció. A la moció es podia llegir: «La solució és reduir de forma radical el consum de bosses de vida útil curta, independentment del material amb què estiguin fabricades. La millor forma de dur-ho a terme és prohibint la seva gratuïtat i fent del seu pagament un fons amb destinació a la protecció ambiental. Totes les altres opcions no són realistes.»

Més informació