organicaL'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta Han publicat l'estudi: "Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM".

En aquest estudi s'ha volgut tractar en profunditat l'impacte beneficiós de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM i els avantatges del seu ús junt amb el cubell airejat, tot valorant l'efecte minimitzador dels residus.

Podeu consultar-ho als enllaços següents:

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_102.pdf

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_105.pdf