Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Domingo Jiménez Beltrán, que va ser director de l'Agència Europea de Medi Ambient i actual coordinador de Retorna, ha insistit en la necessitat de "donar un tomb a la política de residus" no només al nostre país sinó a nivell comunitari, ja que no s'ha aconseguit un dels objectius del Sisè Programa Marc de la UE: desacoblar augment del PIB i generació de residus.

Luis Ortiz, director del Gremi de Recuperadors de Catalunya, ha insistit que aquest sector industrial aposta per la implantació del SDDR, ja que la matèria recuperada arriba amb excel·lents condicions per al seu reciclatge en nous envasos, tancant d'aquesta manera el cicle de la sostenibilitat. Ortiz ha assenyalat que la iniciativa proposada és complementària als actuals sistemes integrats de gestió (SIG).

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederació de Consumidors i Usuaris, ha insistit en el paper dels consumidors, que reclamen un sistema transparent de gestió, on la seva responsabilitat com a ciutadans tancament de forma efectiva el cicle dels 51 milions d'envasos diaris que entrarien en el sistema.

Víctor Mitjans representant de la Fundació per a la Prevenció dels Residus i el Consum Responsable ha remarcat que "la gran avantatge d'aquest sistema és que la responsabilitat sobre l'envàs recau sobre la indústria, sobre el productor, i no sobre el contribuent. Les administracions estan subvencionant la gestió i el tractament d'aquest tipus de residus, ja que l'actual taxa del punt verd només finança els envasos recollits i, per tant, cal alliberar a les administracions locals i als contribuent d'aquesta càrrega ".

En l'àmbit jurídic, Rafel Audivert, soci del despatx d'advocats Roca i Junyent, va destacar que no hi ha, actualment, cap impediment legal per a la implantació dels SDDR tant a nivell nacional com autonòmic.

Recordar que el dia 17 de setembre, com un primer pas previ a la constitució a nivell estatal, la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable va fer pública la Xarxa Catalana de suport al Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn que ja compta amb més de 100 mocions municipals de suport, entre d'altres la de l'Ajuntament de Barcelona (http://www.residusiconsum.org).

La retransmissió de la Roda de Premsa Estatal i les entrevistes realitzades als ponents us les podem facilitar.

http://www.youtube.com/user/TVretorna