Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

#CadaAmpollaImporta - Demana Rewine a la teva botiga i al teu restaurant 👉 www.rewine.cat/participa - Perquè reutilitzar és més sostenible que reciclar i el futur passa per allargar la vida dels recursos -.

Clica imatge o comparteix clicant twitter, facebook, instagram o linkedin

imatge cadaampollaimporta 

Rewine és un projecte per promoure la reutilització d’ampolles en el sector del vi, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos. Iniciativa impulsada conjuntament amb Parc de Recerca UAB, Agència de Residus de Catalunya, Inèdit i Ètim online.