La llei estableix, entre altres mesures, un objectiu de reducció d'un 10% pel 2021 respecte als residus generats al 2010, i d'un 20% pel 2030.

Per aconseguir-ho:

  • Es prohibeix la distribució a les Illes Balears de productes d'un sol ús tals com les bosses, les vaixelles, les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles i dels caramels.
  • Es prohibeix la venda de productes que continguin microplàstics o nanoplàstics o les versions no recarregables i no reutilitzables d’encenedors, maquinetes d’afaitar, cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora.
  • Incideix en la reducció de la toxicitat dels productes amb mesures com la prohibició de l'ús de productes de neteja perillosos en espais d'ús públic.

Per a Rosa Garcia, Directora de Rezero, “La Llei Balear suposa un pas important en l’abandonament de la cultura de l’usar i llençar al què l'actual model de producció ens ha abocat durant les darreres dècades. Per fi passem del discurs de les 3Rs on la primera R de Reducció era només discursiva a la seva materialització amb objectius específics, prohibicions i regulacions sobre plàstics i productes d’un sol ús”.

Un altre aspecte destacable és l'aposta per la reutilització (el mateix mes de gener es presentava el Pla d'Impuls dels envasos reutilitzables elaborat per Rezero per al Govern Balear amb un potencial de reducció de més de 30.000 tones de residus d'envasos). Aquesta aposta es concreta amb l’establiment d’un objectiu del 3% per al 2025 de preparació per a la reutilització dels residus municipals d’origen domèstic, i un 5 % per a l’any 2030.

Un altre qüestió clau d'aquesta llei és el desenvolupament de mesures de responsabilitat ampliada del productor tot exigint transparència en les dades de productes posats al mercat balear, dels residus produïts i de la seva gestió, així com establint l'obligatorietat de cobrir el 100% dels costos de recollida i gestió dels residus per part dels productors. També determina el marc per a la futura implantació de sistemes de retorn per a determinats productes, entre ells els envasos de begudes, per afavorir la recuperació de materials de qualitat i posar fre a l'abandonament de residus al medi natural com a mesura de protecció del territori.

“Aquestes mesures suposaran un canvi radical en el model de producció i gestió, ja que interpel·len directament als productors obligats a garantir determinats requeriments ambientals i assumir la responsabilitat ampliada del productor pel que fa a la gestió i els costos econòmics dels seus productes una vegada esdevenen residus” conclou Rosa Garcia.

Òbviament, una llei pionera com és aquesta, ha incomodat a determinats sectors econòmics, especialment de caràcter internacional i estatals, que han intentat disminuir-ne repetidament la seva ambició i contundència. Així mateix, durant els darrers anys diverses entitats hem treballat i demanat l'aprovació d'una llei balear de residus que, tal com ara succeeix, suposi un canvi radical en el model de gestió i consum de recursos naturals a les Illes. Rezero ha contribuït al llarg d'aquests anys i durant els processos de participació pública a què la prevenció de residus tingués un paper destacat en aquest nou marc normatiu balear. És per això que l'entitat celebra la seva aprovació i continuarà treballant per a la seva aplicació i desenvolupament a curt termini.

Així mateix, havent aconseguit que la lluita contra els plàstics i els productes d'un sol ús estiguin a l'agenda política i pública, continuarem treballant perquè Catalunya sigui el següent territori que faci un pas endavant en la gestió preventiva dels residus-recursos i, tot seguint l'estela balear, tramiti una llei de residus catalana que materialitzi la transició cap al residu zero.

Per a Rosa Garcia, “Catalunya, que ha estat pionera durant molts anys en la gestió de residus, no pot esperar més a iniciar el tràmit de la nova llei catalana de residus. Tant la normativa europea com l’exemple balear és una gran onada de reforç perquè Catalunya torni a ser referent, en aquest cas, en prevenció de residus i en la implantació de sistemes de retorn i reutilització d’envasos. Esperem del Parlament català la mateixa responsabilitat, coratge i determinació que han demostrat avui el Govern i el Parlament Balear.