Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Polítiques

públiques i privades

Plans i polítiques de prevenció de residus elaborats per Rezero

2016 Elaboració i redacció del Pla de Gestió preventiva de residus municipals de Cadaqués. Ajuntament de Cadaqués.

2016 Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Santa Eulàlia de Ronçana. Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

2016 Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Sant Hilari Sacalm. Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

2016 Actualització i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

2015. Disseny i elaboració del Pla d’Impuls per a la millora de la recollida selectiva de la brossa orgànica a Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

2015. Elaboració de la Diagnosi de la producció de residus d'envasos a l'illa de Formentera. Propostes de millora. Consell Insular de Formentera.

2015. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de La Palma de Cervelló. Àrea Metropolitana de Barcelona.

2014-2016. Disseny i desenvolupament del projecte Prova pilot de retorn d’envasos a les universitats. Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME i FUNDITEC.

2014. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Corbera de Llobregat. Àrea Metropolitana de Barcelona.

2013. Disseny i desenvolupament de la Prova Pilot d'implantació temporal d'un sistema de dipòsit devolució i retorn al municipi de Cadaqués.

2013. Elaboració de l’estudi Recycling of Nespresso capsules in Catalonia. Nestlé.

2011. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Les Borges del Camp. Diputació de Tarragona.

2011. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals del Masnou. Ajuntament del Masnou.

2011. Assessorament tècnic en l’elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Girona. Ajuntament de Girona.

2011. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals del Papiol. Ajuntament del Papiol.

2011. Elaboració de la Diagnosi del consum d’aigua envasada i de la qualitat d’aigua de xarxa a la ciutat de Girona. Ajuntament de Girona

2009, 2010, 2011. Disseny i elaboració dels Informes Anuals Producció de residus en la compra quotidiana a Catalunya. Agència Catalana del Consum.

2010. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Castellbisbal. Ajuntament de Castellbisbal.

2010. Elaboració i redacció del Pla local de prevenció de residus municipals de Torrelles de Llobregat. Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

2009. Disseny i elaboració de l’Estudi de viabilitat del projecte de reutilització de voluminosos a Viladecans. Ajuntament de Viladecans.

2009. Disseny i elaboració de l’Estudi Propostes de prevenció d'envasos d'aigua al Masnou. Ajuntament del Masnou.

2009-2010 Disseny i elaboració del Pla de prevenció per a associacions signants de l'Agenda 21 de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

2009. Disseny i redacció del Pla de prevenció i consum responsable de l'Agència Catalana del Consum. ACC-Generalitat de Catalunya.

2009. Redacció del Pla de prevenció i ambientalització dels establiments d'hostaleria i restauració del municipi de Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell.

2008. Elaboració del Pla de gestió preventiva per als grans generadors de la ciutat de Barcelona. Urbaser, S.A.

2008. Elaboració del Pla d'actuacions de reducció de residus de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Ajuntament Palau-solità i Plegamans.

2007. Disseny i redacció del Pla de residus a les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages i Escola Agrària de Manresa. Escola Agrària de Manresa.

2007. Elaboració del Pla de prevenció i ambientalització del Parc Central d’Urbaser. Urbaser, S.A.