Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

pla municipal prevencio residus municipals

Castellbisbal torna a situar-se com a municipi pioner en la gestió de residus, en ser un dels primers en posar en marxa un pla de prevenció de residus municipals.

 

DSC_0017El dia 26 de novembre de 2010 el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castellbisbal va presentar el primer Pla Municipal de Prevenció de Residus de Castellbisbal. L'acte també va comptar amb la presència de Víctor Mitjans,responsable de l'àmbit d'estudis de la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, que hem estat l'entitat encarregada de dissenyar el document.

Castellbisbal ha estat històricament un municipi pioner en apostar per un model de gestió preventiu dels residus i en desenvolupar un programa anual de reforç de campanyes de prevenció i consum responsable. Ara, amb el disseny d'aquest Pla, Castellbisbal torna a
situar-se com a municipi de referència en la gestió de residus, al ser una de les primeres localitats catalanes que posa en marxa un pla de prevenció d'aquestes característiques.
L'objectiu prioritari del Pla és informar, assessorar i impulsar polítiques relacionades amb la prevenció de residus, evitant la seva producció en origen, reduint les quantitats i/o perillositats, i reutilitzant els productes. Fruit de la informació obtinguda i de la diagnosi realitzada, el Pla proposa prop d'una trentena d'accions concretes per afrontar l'objectiu de reduir un mínim del 10% de la generació de residus per càpita l'any 2012, el que significa estabilitzar-la com a màxim en 5.800 tones anuals.

icon Presentació pública del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals (954.61 kB)