La Fundació va redactar el "Pla Local de prevenció de residus municipals del Papiol" 2010 -2014.