17 270 348

 

Rosa Garcia - Directora de Rezero

Biòloga i Doctora en Sostenibilitat

Ha dirigit estudis i plans de gestió de residus municipals, plans de prevenció per municipis, diputacions i empreses, plans de reutilització i preparació per a la reutilització de residus i estudis per a la implantació de bones pràctiques ambientals en el sector del comerç i l’hostaleria. Dirigeix la campanya d’impuls de sistemes de dipòsit d’envasos de begudes a Catalunya i Balears i els treballs realitzats a Formentera amb aquesta finalitat, la Xarxa de Comerç Verd, la campanya Catalunya Lliure de Bosses i el projecte de reducció de malbaratament alimentari Pont Alimentari. Coordina l’àmbit de treball que desenvolupa les propostes normatives i fiscals en l’àmbit de la gestió preventiva dels residus municipals i el consum responsable (Llei Catalana de Prevenció, Gravamen bosses de plàstic, Llei balear de residus,...). Membre investigadora del Grup de Recerca Consolidat Complex (Ref.2014 SGR 543 AGAUR) de la UAB especialista en el desenvolupament de competències professionals en Sostenibilitat i la seva avaluació.

 
   
 17 270 247

 

 

Elena Diez - Directora de projectes

Pedagoga

Coordinadora de l’àmbit de projectes i educació ambiental de Rezero des d’on ha desenvolupat les tasques de direcció i coordinació de campanyes de gestió i prevenció de residus municipals, així com diversos processos participatius. Entre d’altres, és responsable de la implantació de la recollida de la fracció orgànica a les ciutats de Barcelona i Girona, del disseny i implantació de recollides porta a porta a diversos municipis catalans i del disseny i implantació dels serveis de deixalleria i punt verd mòbil a Barcelona, Blanes i Girona. En l’àmbit d’estudis de l’entitat ha elaborat diversos plans de prevenció de residus municipals i ha realitzat diversos treballs en relació a la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos -SDDR-. En aquest àmbit ha estat coordinadora de la prova pilot de retorn d’envasos a Cadaqués i ha realitzat l’estudi per a la implantació d’un SDDR a l’illa de Formentera.

 
   

 17 270 435

 

 

 

Marta Beltran - Directora de projectes

Llicenciada en Biologia Humana i Màster en Educació, Participació i Comunicació Ambiental

Coordina projectes i campanyes de l’entitat, com Catalunya Lliure de Bosses, el Dia Internacional Sense Bosses, Mercats Lliures de Bosses. És responsable del projecte europeu LIFE+ Rewine, sobre la reutilització d’ampolles en el sector vitivinícola català, així com de Pont Alimentari i Remenja’mmm sobre la reducció del malbaratament d’aliments als sectors del comerç i la restauració. En l’àmbit d’estudis ha elaborat diverses anàlisis de la producció de residus associada a la cistella estàndard de la compra, així com diversos informes en relació al sobreenvasat i els envasos supeflus en productes de consum quotidià. També ha participat en estudis econòmics sobre la gestió dels envasos dels ens locals. Entre d’altres, ha desenvolupat projectes com el foment del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, l’ambientalització de dependències municipals d’ajuntaments, ecoauditories de prevenció de residus, l’assessorament a empreses cap al Residu Zero, Comerç + Sostenible i Comerç Verd.

 
   

17 270 102

 

 

Laia Carulla - Coordinadora de projectes 

Ambientòloga

Amb coneixement i experiència en els àmbits de l’educació ambiental i la gestió municipal com a tècnica de medi ambient. Ha coordinat equips d’educadors ambientals i ha participat en l’elaboració i execució de campanyes de sensibilització i de noves dinàmiques i materials d’educació ambiental. Entre les seves àrees de treball destaca la participació en la creació de Xarxes de Comerç Verd a diferents municipis catalans, la redacció de Plans Locals de Prevenció de residus i del Pla d’Impuls per a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Barcelona.

 

 

 
anna penya  

Anna Peña - Responsable de la Comunicació de Rezero

Ambientòloga - freelance en estratègia i comunicació mediambiental

Especialitzada en estratègia i comunicació i ambiental, ha treballat de responsable de comunicació i projectes en diferents institucions. Amb experiència en fomentar
el treball conjunt de diferents sectors per a una mateixa campanya. En concret, ha coordinat amb diferents entitats, institucions i persones la campanya Catalunya Lliure de Bosses, participant finalment a la Comissió de Limitació de Bosses de Plàstic organitzat per diferents departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya.
També ha estat Directora tècnica de la plataforma Retorna, pensant en estratègia política de Catalunya i l'Estat espanyol i coordinant i treballant en xarxa amb 20 entitats de l’estat.

 

 
 alba cabrera2  
Alba Cabrera - Tècnica

Ambientòloga amb Màster en Enginyeria Ambiental

Té àmplia experiència en la realització d’estudis de recerca en els àmbits de la sostenibilitat i els residus. Recentment ha treballat per un projecte europeu analitzant l’impacte del canvi climàtic en la producció de llenya de boscos a Irlanda. Amb coneixement i experiència en la recollida i anàlisi de dades, en l’ús de programes de simulació ambiental i en la gestió i redacció d'informes.

 

 
raul1  

Raül Paniagua - Tècnic

 Ambientòleg amb màster en enginyeria ambiental

Experiència en recerca. Ha treballat al departament d'enginyeria química de la Universitat de Barcelona realitzant estudis pel tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. També ha realitzat estudis per la disminució de generació de gasos d'efecte hivernacle a Irlanda. Recentment ha adquirit experiència en el món de l'educació ambiental, realitzant visites guiades a centres de tractament de residus i tractament d'aigües.