Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Publicacions

La prevenció de residus municipals: un repte per a Catalunya

publicacio_cads_portada-200Aporta una anàlisi clara i útil de la situació a Catalunya pel que fa a la salut ambiental en l’àmbit del consum i de la generació de residus i de les polítiques que s’han aplicat fins ara amb la perspectiva necessària per emprendre un canvi radical cap a models més sostenibles.

Mostra un recull d’experiències interessants en relació amb la prevenció de residus i el consum responsable.

Ofereix un conjunt d’eines als comerços, als ens locals, a la societat civil i al Govern català per treballar per a la reducció de residus en concret i per un canvi de model de consum en general, basat en la responsabilitat social i la sostenibilitat.

2008

L'estalvi econòmic associat a la prevenció de residus a la llar

estalvi_economicArran de l'estudi que vam realitzar la Fundació "Estalvi econòmic associat a les pràctiques de prevenció de residus per a una família estàndard catalana" -on es van analitzar durant uns mesos els hàbits de consum i la generació de residus de cinc famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona-, s'han publicat les conclusions i dades en la present publicació de l'Agència de Residus.

Podeu consultar la publicació:

icon Publicació Estalvi econòmic associat a la prevenció de residus a la llar (3.41 MB)

Llistat

 • 2016. No m’emboliquis. Guia de bones pràctiques ambientals a Argentona. Ajuntament d’Argentona. 
 • Un gravamen que refleje los costes ambientales. A: La Vanguardia. 14 de gener de 2016. Pàgina 28.
 • 2015. Redesigning Producer Responsibility. A new EPR is needed for a circular economy. Zero Waste Europe.
 • 2014. Oportunidades de creación de empleo en la mejora de la gestión de RAEE. Gremi de Recuperació de Catalunya.
 • 2013. Col·laboració en el llibre Manel Gil et altri. De Residu a Recurs. 20 anys de gestió de residus a Catalunya. Article Hàbits de consum que estalvien residus i diners. Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Climèdia Edicions.
 • 2013. Recollida selectiva: per a qui?. A: La Directa núm. 310. 20 de març de 2013. Pàgines 1-3.
 • 2013. Col·laboradors en el Quadern Central Residus. A: Revista Opcions. Núm. 42 Hivern 2013. Pàgines 8-31.
 • 2011. Article ¿Por qué a veces hay que volver atrás para ir hacía adelante? Sistemas de retorno de envases. A: Revista Opcions. Núm. 36 Primavera 2011. Pàgines 4-7.
 • L’ estalvi econòmic associat a la prevenció de residus a la llar. Agència de Residus de Catalunya (ARC).
 • 2009. Manual de bones pràctiques ambientals als establiments turístics. Ajuntament de Palafrugell.
 • 2008. Una guia com una casa. Ecoauditoria a la llar. Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius.
 • 2008. La prevenció de residus municipals: un repte per a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
 • 2008. Estudi Limitació de les Bosses de Plàstic de nansa d'un sol ús.
 • 2008. Catalunya lliure de bosses. Llencem la cultura d'usar i llençar. A: Revista Opcions. Núm. 25. Pàgines 4-6.
 • 2007. Guia per a la redacció de residus Fem el Primer pas!.Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius.