Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

publicacio_cads_portada-200Aporta una anàlisi clara i útil de la situació a Catalunya pel que fa a la salut ambiental en l’àmbit del consum i de la generació de residus i de les polítiques que s’han aplicat fins ara amb la perspectiva necessària per emprendre un canvi radical cap a models més sostenibles.

Mostra un recull d’experiències interessants en relació amb la prevenció de residus i el consum responsable.

Ofereix un conjunt d’eines als comerços, als ens locals, a la societat civil i al Govern català per treballar per a la reducció de residus en concret i per un canvi de model de consum en general, basat en la responsabilitat social i la sostenibilitat.

2008

 kit zero banner h 1 600x300