Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

PosterA3 international bag free day 03 07 2015                                                 Poster international bag free day 2014

poster international bag free day 03.07.2015                    poster international bag free day 03.07.2014

         Poster international bag free day 2013                                                    Poster international bag free day 2012

   poster international bag free day 03.07.2013                poster international bag free day 03.07.2012

      Poster 2010 (photo 1)                                                                                 Poster 2010 (photo 2)

cartell int          cartell int2

     Poster 2010 (photo 3)                                                                                 Poster 2010 (photo 4)

cartell int3                  cartell int4