Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Debats territorials a Catalunya

Els debats tenen l’objectiu d’analitzar la situació actual dels envasos a casa nostra i les possibles accions a emprendre per a influir en la prevenció dels residus i la reducció de la contaminació ambiental que comporta el cicle de vida dels productes de consum en l’extracció, transport, producció, consum i residus finals.

DEBAT A GIRONA. 27 de gener de 2010

JORNADA A TARRAGONA. 24 de febrer de 2010

JORNADA A BARCELONA. 2 de març de 2010

DEBAT A CERVERA. 17 de maig de 2010

Els debats pretenen:

  • Obrir el debat sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques d’aquest model de producció, consum i gestió dels envasos a casa nostra.
  • Plantejar quines podrien ser les solucions i propostes de canvi de normativa i model per aplicar un model sostenible i ecoeficient, a Catalunya i a l’Estat.
  • Crear i vertebrar una coalició o Xarxa a nivell català amb el suport de: ens locals, administracions amb competències, envasadors, gremis de recuperadors, entitats socials, ecologistes, de consumidors, etc.
  • El propòsit de la qual és impulsar un canvi de model que permeti reduir, reutilitzar i reciclar el màxim de residus d’envasos, així com aplicar el principi comunitari de “responsabilitat del productor”.
xa