Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Debats territorials a Catalunya

Els debats tenen l’objectiu d’analitzar la situació actual dels envasos a casa nostra i les possibles accions a emprendre per a influir en la prevenció dels residus i la reducció de la contaminació ambiental que comporta el cicle de vida dels productes de consum en l’extracció, transport, producció, consum i residus finals.

DEBAT A GIRONA. 27 de gener de 2010

JORNADA A TARRAGONA. 24 de febrer de 2010

JORNADA A BARCELONA. 2 de març de 2010

DEBAT A CERVERA. 17 de maig de 2010

Els debats pretenen:

  • Obrir el debat sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques d’aquest model de producció, consum i gestió dels envasos a casa nostra.
  • Plantejar quines podrien ser les solucions i propostes de canvi de normativa i model per aplicar un model sostenible i ecoeficient, a Catalunya i a l’Estat.
  • Crear i vertebrar una coalició o Xarxa a nivell català amb el suport de: ens locals, administracions amb competències, envasadors, gremis de recuperadors, entitats socials, ecologistes, de consumidors, etc.
  • El propòsit de la qual és impulsar un canvi de model que permeti reduir, reutilitzar i reciclar el màxim de residus d’envasos, així com aplicar el principi comunitari de “responsabilitat del productor”.

Tornar a campanya Sistema Dipòsit, Devolució i Retorn

Presentació

Els residus d'envasos són la segona fracció en importància del total de residus municipals i presenten un creixement acusat en els darrers anys, a Catalunya l'any 2005 vam produir uns 150 kg d'envasos per habitant. Cada cop són més els productes que es venen envasats i cada cop menor la capacitat del consumidor de comprar sense produir residus.
D'acord amb la normativa ambiental europea —basada en el principi de "responsabilitat del productor"— els responsables de posar un envàs en el mercat haurien d'assumir els costos que comporta la seva gestió quan aquest esdevé un residu. Tanmateix, la Ley de Envases i els sistemes integrats de gestió que en deriven i que són utilitzats majoritàriament pels fabricants i envasadors per gestionar els seus residus no compleixen aquest principi i tampoc són els instruments adequats per garantir els objectius de reducció de la quantitat d'envasos i de recuperació establerts a nivell comunitari i estatal.
Al contrari, actualment la major part de costos recauen sobre els municipis que tenen la competència legal de gestionar els residus. La realitat ens mostra que encara són la majoria els residus d'envasos que van a parar a tractaments finalistes.

Programa i Ponències

icon Estat i resultats de la quantitat de bosses de plàstic 2010 (1007.71 kB)

icon Impostos sobre els envasos i responsabilitat ampliada del productor a Europa (289.65 kB)

icon Nou conveni entre l'Agència de Residus i Ecoembes, 2008-2013 (Buit)

icon Sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) (750.9 kB)

icon Sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Suècia i Alemanya (890.16 kB)