Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Debats territorials a Catalunya

Els debats tenen l’objectiu d’analitzar la situació actual dels envasos a casa nostra i les possibles accions a emprendre per a influir en la prevenció dels residus i la reducció de la contaminació ambiental que comporta el cicle de vida dels productes de consum en l’extracció, transport, producció, consum i residus finals.

DEBAT A GIRONA. 27 de gener de 2010

JORNADA A TARRAGONA. 24 de febrer de 2010

JORNADA A BARCELONA. 2 de març de 2010

DEBAT A CERVERA. 17 de maig de 2010

Els debats pretenen:

  • Obrir el debat sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques d’aquest model de producció, consum i gestió dels envasos a casa nostra.
  • Plantejar quines podrien ser les solucions i propostes de canvi de normativa i model per aplicar un model sostenible i ecoeficient, a Catalunya i a l’Estat.
  • Crear i vertebrar una coalició o Xarxa a nivell català amb el suport de: ens locals, administracions amb competències, envasadors, gremis de recuperadors, entitats socials, ecologistes, de consumidors, etc.
  • El propòsit de la qual és impulsar un canvi de model que permeti reduir, reutilitzar i reciclar el màxim de residus d’envasos, així com aplicar el principi comunitari de “responsabilitat del productor”.

 

cervera_p17 de maig de 2010

Lloc: Sala Francesc Buireu - c. Manel Ibarra, s/n. Cervera

Organitza: Consell Comarcal de la Segarra

Col•labora: Fundació catalana per a la Prevenció de Residus i el consum responsable


Presentació

Els residus d'envasos són la segona fracció en importància del total de residus municipals i presenten un creixement acusat en els darrers anys, a Catalunya l'any 2005 vam produir uns 150 kg d'envasos per habitant. Cada cop són més els productes que es venen envasats i cada cop menor la capacitat del consumidor de comprar sense produir residus.
D'acord amb la normativa ambiental europea —basada en el principi de "responsabilitat del productor"— els responsables de posar un envàs en el mercat haurien d'assumir els costos que comporta la seva gestió quan aquest esdevé un residu. Tanmateix, la Ley de Envases i els sistemes integrats de gestió que en deriven i que són utilitzats majoritàriament pels fabricants i envasadors per gestionar els seus residus no compleixen aquest principi i tampoc són els instruments adequats per garantir els objectius de reducció de la quantitat d'envasos i de recuperació establerts a nivell comunitari i estatal.
Al contrari, actualment la major part de costos recauen sobre els municipis que tenen la competència legal de gestionar els residus. La realitat ens mostra que encara són la majoria els residus d'envasos que van a parar a tractaments finalistes.

Objectius

Analitzar la realitat de la gestió dels residus d'envasos als municipis catalans i a les comarques tarragonines, els costos que comporten per als ens locals i les propostes de prevenció i gestió més sostenibles, prenent com a referència models que s'estan duent a terme en d'altres països per valorar la seva viabilitat en el cas català.

Destinataris
Alcaldes, regidors, secretaris i personal relacionat amb l'àmbit de medi ambient. Es donarà prioritat als sol•licitants procedents de la demarcació de Lleida.

Programa

icon Programa del debat a Cervera 2010 (479.99 kB)

Ponències

icon Gestió de Residus de Catalunya Cervera 2010 (660.18 kB)

icon Explicació del Sistema Dipòsit, Devolució i Retorn a Cervera 2010 (767.15 kB)

icon Experiències internacionals i de Catalunya del SDDR - Cervera 2010 (1.26 MB)

icon Difusió 3 de Juliol, Dia Internacional Lliure Bosses- Cervera 2010 (2.35 MB)

 

Conclusions

icon Conclusions del debat a Cervera 2010 (65.61 kB)