esquema sddr petitSegons les dades i el debat suscitat en el món local i sectors de la societat civil, es conclou que el model actual de gestió dels residus d'envasos s'ha exhaurit, la LERE (Ley de Envases y Residuos de  Envases) i els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) han tocat sostre, i cal un canvi en el marc normatiu i de model de gestió dels residus d'envasos. S'està constatant que els costos de la gestió dels envasos no són assumits pels productors sinó que recauen sobre els ens locals i els contribuents. Aquesta situació insostenible es perpetua en el nou conveni signat el juliol de 2009 amb Ecoembes pel període 2008-2012.
També es constata que manca una reflexió serena i un debat des del món local amb les administracions supramunicipals, l'ARC, les associacions municipalistes i la societat civil.
Calen models que apostin per la prevenció dels residus i dels residus d'envasos, així com la recollida i aprofitament màxim dels residus com a recursos.
Pels motius exposats, és del tot necessari un nou marc normatiu, a nivell estatal (la LERE) i també català. Atès que Catalunya té les competències per desenvolupar aquesta normativa, es proposa impulsar una campanya per promoure aquests canvis al nostre país, com a motor de la resta de l'Estat. En concret es proposa fomentar els sistemes retornables d'envasos, implantats a diversos països i amb resultats de recuperació del 90- 98% dels envasos.

icon Document Presentació Campanya SDDR (807 kB)

icon Objectius de la Xarxa (172.67 kB)

Presentació pública de la Xarxa Retorna Catalana

Presentació pública de la Xarxa Retorna Estatal