Re-solucions i serveis

L’Ajuntament de Llagostera bonifica a famílies Residu Zero

Llagostera és un municipi que no ha parat d’avançar en l’àmbit de gestió preventiva dels residus. Aquí tenim el seu recorregut:

Va començar el sistema de recollida Porta a Porta l’any 2004, sent pioner a comarques gironines.

L’any 2018, amb l’inici del nou contracte de recollida d’escombraries i la incorporació de cubells amb xip, l’Ajuntament va implantar una bonificació per la participació activa en la recollida selectiva per tal d’incentivar-la entre la ciutadania, consistent a realitzar un nombre mínim d’aportacions anuals de les fraccions orgànica i envasos.

Aquesta bonificació deixava fora però, aquelles famílies que generaven pocs residus en aplicar polítiques de residu zero. És a dir, justament aquelles que feien millor les coses en quedaven excloses de la bonificació.

Per tal de corregir-ho l’any 2020 es va introduir en la taxa d’escombraries una bonificació, de fins al 30%, anomenada “Compromís Residu Zero”, destinada a aquelles famílies que generen pocs residus en aplicar criteris de prevenció d’envasos i residu zero.

En el moment que s’hi adhereixen les famílies assumeixen el compromís de reduir els residus generats a l’habitatge a través d’hàbits de consum mediambientalment responsables, reduir al mínim l’ús d’envasos i aplicar la reducció i la prevenció dels residus a través d’una compra responsable.

Les persones adherides passen anualment una Inspecció Tècnica de Residus al domicili, en què el personal de l’Àrea de Medi Ambient avalua el grau d’acompliment del compromís i atorga una puntuació que determina la bonificació a aplicar.

L’establiment d’aquesta bonificació a la taxa de residus, incentiva que més famílies participin de les polítiques de reducció de residus i avancin cap al Residu Zero, sobretot de les més conscienciades. Serveix d’estímul, reconeixement i premi pel seu compromís amb el medi ambient i amb el planeta.

Enguany, a més, han volgut fer la campanya ‘Jo CoCo: el repte residu zero’, impulsada per Rezero, amb 5 jornades explicatives per incentivar i fomentar la reducció de residus entre la ciutadania.