Col·labora en un projecte de Rezero

El teu suport ens impulsa a seguir cercant solucions noves per allargar la vida dels productes i materials facilitant la seva reutilització i per eliminar la generació de residus domèstics.

En el camp del formulari que s'anomena "Concepte del rebut" podeu posar el projecte pel qual doneu el vostre especial suport.

Juntxs trobarem solucions i experiències viables cap a la societat Residu Zero.

 
Dades Personals
*
*
*
*
 
Formes de Pagament
*
*
*