Oferta feina

/ Responsable econòmic i financer

Rezero – Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, organització referent impulsora d’accions i polítiques transformadores de prevenció de residus a través del treball en xarxa amb els agents socials i econòmics, precisa incorporar un/una responsable econòmic i financer.


Funcions :

-Col·laborar en la formulació i posterior seguiment de l’execució del pressupost anual de l’entitat.

-Gestió econòmica dels projectes de l’entitat.

-Supervisió dels contractes, seguiment de cobraments, pagaments i facturació.

-Supervisió de les subvencions (formulació, seguiment i justificacions).

-Seguiment dels convenis de col·laboració i patrocinis.

-Suport en la redacció i presentació de noves fonts de finançament, elaboració de plans de recaptació de fons i noves propostes.

-Gestió dels acords i convenis amb proveïdors.

-Relacions amb entitats financeres i gestió de productes financers.

-Redacció d’informes econòmics.


Perfil requerit:


-Grau o llicenciatura en qualsevol disciplina de l’àmbit de l’economia que capaciti per a les funcions del lloc de treball.

-Experiència prèvia en el desenvolupament de les tasques requerides .

-Es valorarà experiència en comptabilitat i informes financers.

-Desitjable experiència prèvia en gestió d’ajuts i subvencions tant nacionals com europeus.

-Compromís amb la rigorositat, l’eficiència i un alt nivell de treball.

-Actitud positiva i proactiva, autonomia i capacitat de resolució de problemes.

-Domini paquet Office (Word, Excel, Acess) i LibreOffice (Writer, Calc)

-Domini del català i del castellà tant a nivell oral com escrit. Es valorarà coneixements d’anglès o altres idiomes.


S’ofereix:

-Jornada entre 25 i 40 hores setmanals de dilluns a divendres

– Contracte de 6 mesos de durada (orientat a indefinit)

-Ubicació: Barcelona

-Incorporació immediata

-Retribució (es comunicarà a l’entrevista)

-Bon ambient de treball

-Integració a un equip de treball jove i dinàmic

-Sistema mixt de treball presencial i teletreball dos dies a la setmana


Interessats/ades enviar currículum i carta de motivació a: administracio@rezero.cat abans del 18 de febrer de 2022