Estudis
2020 / Salut/Higiene

Existing measures & policy recommendations to minimise the impact of menstrual products, nappies & wet wipes

copa menstrual

Aquest informe és la continuïtat de l’informe anterior sobre els impactes ambientals i econòmics dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús. En ell s’hi analitza el marc legal d’aquests productes, les mesures existents per reduir el seu consum i els seus impactes arreu del món i es proposen un seguit d’actuacions que es poden implantar a nivell europeu, regional i local per minimitzar els seus impactes i fomentar les solucions reutilitzables.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe

Veure Document