El Parlament Europeu insta als Estats membres a vetllar per la salut i els drets sexuals i reproductius de les persones

La salut i els drets sexuals i reproductius són declarats pilars per la igualtat de gènere, la democràcia i l’eliminació de la violència de gènere, segons una resolució publicada pel Parlament Europeu el passat 24 de juny de 2021.

6 d’octubre 2021

Malgrat la Unió Europea compta amb algunes de les normes en matèria de salut i drets sexuals i reproductius més elevades del món, segueixen vigents les desigualtats, la manca d’accés i d’assequibilitat a serveis bàsics i les dificultats que fan que moltes persones de la Unió no puguin exercir plenament dels seus drets sexuals i reproductius de forma autònoma, lliure i conscient.

Per aquest motiu el Parlament Europeu ha volgut reafirmar el seu compromís per abordar, de manera conjunta, els desafiaments en matèria de salut i drets sexuals i reproductius, instant a cada un dels Estats membres a aplicar mesures per garantitzar uns serveis de qualitat i accessibles per a totes les persones, independentment del seu status socioeconòmic, a fi que ningú es quedi enrere per no poder exercir el seu dret a la salut.

Entre les disposicions publicades, volem destacar les que fan referència a la menstruació i que, des de Rezero, portem anys treballant a través de la campanya Nou Període.

La Unió recorda que les nostres societats segueixen generalitzant els estereotips i tabús al voltant de la menstruació. Per això insta als Estats a emprendre accions i polítiques dirigides a:  

  • garantir una educació completa i científicament precisa sobre la menstruació, de manera que les persones que menstruen puguin prendre decisions fonamentades sobre el seu període i el seu cos.
  • fomentar la disponibilitat generalitzada de productes menstruals reutilitzables i lliures de toxines, en particular a les grans superfícies minoristes i farmàcies, acompanyats de mesures de sensibilització sobre els beneficis dels productes menstruals reutilitzables en comparació amb els d’un sol ús.
  • combatre amb urgència la pobresa menstrual, assegurant l’accessibilitat gratuïta per a tothom que els necessiti.
  • eliminar l’anomenat impost sobre cures i tampons aplicant exempcions o taxes del 0% d’IVA a aquests béns bàsics essencials.

Des de Rezero aplaudim aquestes directrius i seguim treballant per l’accés universal a productes menstruals segurs, justos i circulars; una menstruació Residu Zero.


Notícies relacionades

Pere Aragonès anuncia que aquest curs escolar es distribuiran de manera gratuïta productes menstruals reutilitzables com la copa menstrual.

Contra la pobresa menstrual, opcions reutilitzables

L’ús de productes menstruals com la copa, les compreses de roba o la roba interior menstrual augmenta entre la població més jove, activa i crítica